course-details-portlet

FP4400 - Masteroppgave i fysisk planlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Faglig innhold er ulike sider av by- og regionplanlegging. Innhold utarbeides i samarbeid mellom faglærer og kandidaten.

Læringsutbytte

Kandidaten skal kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i planleggingsfagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Oppgaven fordrer at kandidaten kan bruke relevante metoder for forskning og utvikling i planleggingsfaget. Videre skal kandidaten kunne analysere og reflektere kritisk over planleggingsinformasjon og bruke denne informasjonen på en nyttig måte i oppgaven.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning, og eventuelt seminarer mellom alle eller noen av kandidatene.

Forkunnskapskrav

Alle obligatoriske og valgbare emner som inngår i utdanningsplanen skal være bestått, se forøvrig særbestemmelser i masterstudie i fysisk planlegging.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2018

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • By- og regionplanlegging
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU