FIN3005 - Makrofinans

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i grunnleggende generelle likevektsmodeller for finansmarkedene. Slike modeller forsøker å forklare priser på ulike typer finansiell aktiva relatert til fundamentale makroøkonomiske variable (som konsum og produksjon). De gir oss et verktøy for å forstå hvordan finansmarkedene reagerer på endringer i relevante makrovariable. Kurset tar også opp empiriske resultater, stiliserte fakta og "gåter" som er avdekket i data. Videre behandles nyere teorier som er utviklet med bakgrunn i slike fakta. Siste del av kurset behandler porteføljevalg for langsiktige investorer.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- om empiriske analyser av sammenhenger mellom makroøkonomien og aksjemarkedene
- avanserte teorier for verdsetting av finansielle aktiva
- modeller om forholdet mellom makroøkonomien og finansmarkedene
- hvordan man kan definere og analysere makroøkonomisk risiko
- modeller for statisk og dynamisk porteføljevalg

Ferdigheter
Du skal kunne
- redegjøre for historisk utvikling i aksjemarkedene
- vurdere makroøkonomisk risiko og hvordan slik risiko påvirker finansmarkedene
- forstå sammenhengen mellom ulike former for risiko og avkastningen i aksjemarkedet
- skille mellom ulike former for makroøkonomisk risiko
- vurdere hvordan ulike former for risiko påvirker optimal porteføljesammensetning

Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i kurset

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning per uke. En obligatorisk semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 13.12.2017 09:00 Storhall del 1 , DI42
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 C 07.06.2018 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.