FE8126 - Lavspenning/laveffekt analog CMOS

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Fundamentale grenser for lavspenning/laveffekt analogdesign, komponent-modellering, biasering, design av forsterkere og andre byggeblokker for lav-spenning/lav-effekt operasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal gi kunnskap om avanserte teknikker som brukes for design av lav-spenning/lav-effekt analoge integrerte kretser i CMOS teknologi. Ferdigheter: Design av lav-spenning/lav-effekt analoge CMOS kretser ved hjelp av profesjonelle EDA-verktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, selvstudium, Emnet inngår i Nasjonal forskerskole i nanoteknologi for mikrosystemer (www.nano-network.net). Dersom det melder seg studenter ved andre læresteder enn NTNU, vil undervisningen legges til komprimerte samlinger 2-3 ganger i løpet av semesteret.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FE8131 5.0 01.09.2011

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.