FARM3100 - Forskningsprosjekt i farmasi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100 ALLE
Muntlig eksamen 50/100 E

Faglig innhold

Studenten skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid under kyndig veiledning. Det skal gis mulighet til å utvikle ferdigheter som:
- formulering av forskningshypotese
- evaluering av tidligere publisert kunnskap
- forsøksdesign
- metodikk for eksperimentell datainnsamling og -analyse
- rapportering og presentasjon av forskningsresultater

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått emnet skal kandidaten kunne:

- formulere en presis vitenskapelig problemstilling
- teste og besvare en vitenskapelig problemstilling
- bearbeide og analysere data fra et eksperiment eller en undersøkelse
- presentere en problemstilling og diskutere egne resultater i lys av relevant vitenskapelig litteratur
- formidle forskningsresultater i vitenskapelig form. -
beskrive prosjektet i en presis, oversiktlig og dekkende rapport

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig forskningsprosjekt med farmasifaglig relevans under veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Farmasi (MFARMASI)
Medisin, ikke-ordinære studenter (MDDIV)

Forkunnskapskrav

Opptakt til emnet forutsetter bachelorgrad i farmasi eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FARM3901 30.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Høst ORD Oppgave 50/100 ALLE
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Vår ORD Oppgave 50/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.