EXPH0004 - Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave 1
  • Øvingsoppgave 2

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Biologi (BBI)
Biologi og kjemi (ÅBIKJ)
Bioteknologi (MBIOT5)
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)
Elektronikk (MTEL)
Energi og miljø (MTENERG)
Filosofi (BFI) - enkelte retninger
Fysikk (BFY)
Fysikk og matematikk (MTFYMA)
Geologi (BGEOL)
Industriell design (MTDESIG)
Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Informatikk (BIT)
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)
Kjemi (BKJ)
Kommunikasjonsteknologi (MTKOM)
Kybernetikk og robotikk (MTTK)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Marin teknikk (MTMART)
Matematiske fag (BMAT)
Matematiske fag (ÅMATSTAT)
Materialteknologi (MTMT)
Nanoteknologi (MTNANO)
Petroleumsfag (MTPETR)
Produktutvikling og produksjon (MTPROD)
Tekniske geofag (MTTEKGEO)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXPH0001 7.5 01.09.2013
EXPH0002 7.5 01.09.2013
EXPH0003 7.5 01.09.2013
EXPH0005 7.5 01.09.2013
EXH001 7.5 01.09.2013
EXH0210 7.5 01.09.2013
EXPH6001 7.5 01.09.2013
EXPH6002 7.5 01.09.2013
EXPH0006 7.5 01.09.2018
EXPH0100 7.5 01.09.2019
EXPH0200 7.5 01.09.2019
EXPH0300 7.5 01.09.2019
EXPH0400 7.5 01.09.2019
EXPH0500 7.5 01.09.2019

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.