course-details-portlet

EXPH0004 - Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave 1
  • Øvingsoppgave 2

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Biologi (BBI)
Biologi og kjemi (ÅBIKJ)
Bioteknologi (MBIOT5)
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)
Elektronikk (MTEL)
Energi og miljø (MTENERG)
Filosofi (BFI) - enkelte retninger
Fysikk (BFY)
Fysikk og matematikk (MTFYMA)
Geologi (BGEOL)
Industriell design (MTDESIG)
Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Informatikk (BIT)
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)
Kjemi (BKJ)
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet (MTKOM)
Kybernetikk og robotikk (MTTK)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Marin teknikk (MTMART)
Matematiske fag (BMAT)
Matematiske fag (ÅMATSTAT)
Materialteknologi (MTMT)
Nanoteknologi (MTNANO)
Petroleumsfag (MTPETR)
Produktutvikling og produksjon (MTPROD)
Tekniske geofag (MTTEKGEO)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXPH0001 7.5 01.09.2013
EXPH0002 7.5 01.09.2013
EXPH0003 7.5 01.09.2013
EXPH0005 7.5 01.09.2013
EXH001 7.5 01.09.2013
EXH0210 7.5 01.09.2013
EXPH6001 7.5 01.09.2013
EXPH6002 7.5 01.09.2013
EXPH0006 7.5 01.09.2018
EXPH0100 7.5 01.09.2019
EXPH0200 7.5 01.09.2019
EXPH0300 7.5 01.09.2019
EXPH0400 7.5 01.09.2019
EXPH0500 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Examen philosophicum

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Examen philosophicum
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 08.12.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 19
SL315 Sluppenvegen 14 4
SL210 Sluppenvegen 14 51
SL120 Sluppenvegen 14 26
SL355 Sluppenvegen 14 1
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 45
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 80
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 95
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 55
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 52
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 82
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 51
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 25.05.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 12
DI41 Idrettssenteret (Dragvoll) 55
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 304
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 309
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 21
DI173 Idrettssenteret (Dragvoll) 5
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 20
SL353 Sluppenvegen 14 1
DI172 Idrettssenteret (Dragvoll) 2
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 14.08.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL315 Sluppenvegen 14 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU