course-details-portlet

EUR2102 - Europeiske identiteter og kultur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Er kulturelt samhold nødvendig for gjøre EU til en "ekte" union? Hvilken rolle har kultur spilt for fremmingen av europeisk integrasjon? Hvorfor føler noen seg mer europeiske enn andre? På tross av at majoriteten av europeiske stater har høy grad av økonomisk og politisk samarbeid, dominerer nasjonale identiteter fortsatt. Dette emnet diskuterer hvordan og til hvilken grad ideen om en felles europeisk kultur er "the missing link" i en tiltenkt europeisk identitet. Emnet undersøker EUs forskjellige strategier for å styrke kulturell integrasjon innad i unionen, i tillegg til forestillingene av 'Europa' og 'EU'. Videre ser emnet på hvilken rolle individuelle, nasjonal og overnasjonale identiter spiller i EUs interaksjon med sine innbyggere og verden. Gjennom å gi en grundig innføring i EUs kulturpolitikk, undersøker emnet viktige områder av europeisk integrasjon. Eksempler på dette er forslaget til et europeisk borgerskap og den kulturelle betydningen og symbolismen av flagg, nasjonalsang og felles valuta.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studentene vil få
- dyptgående innsikt i EUs kulturpolitikk
- kjennskap til det sosiologiske aspektet ved europeisk identitet
- generell innsikt i teoretiske tilnærminger til kulturelle studier og studiet av europeisk integrasjon fra et kulturelt perspektiv
- dyptgående innsikt i hvordan forestillinger om europeisk identitet og europeisk borgerskap er relatert til dynamikken til kulturell integrasjon i Europa i dag.

Ferdigheter:

Studentene vil få
- evne til å analysere viktige problemstillinger, teorier og metoder i det sosio-kulturelle integrasjonsfeltet
- evne til å diskutere spørsmål om nasjonale og europeiske identiteter og relevansen av disse i studier av europeisk integrasjon.
- evne til å skrive vitenskapelige papers om viktige tema for kurset

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar med aktiv studentdeltakelse.

Studentene må levere og bestå en obligatorisk skriftlig oppgave for å kunne avlegge eksamen i emnet, eksamensform hjemmeeksamen. Obligatoriske aktiviteter fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Tilgjengelig ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EUR1201 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Europastudier med fremmedspråk
  • Europastudier
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 11.12.2019

Innlevering 18.12.2019

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU