ET8206 - Spenningskvalitet i kraftnett

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet behandler spenningskvalitet i overførings- og fordelingsnett: Fysisk forståelse av de ulike fenomen, analyse,målinger og hvilke virkninger de ulike fenomen har på nettkkunders apparater og installasjoner. Følgende fenomen behandles:
- Frekvens
- Forsyningsspenning
- Langsomme spenningsvariasjoner
- Spenningssprang
- Flimmer
- Spenningsdip
- Kortvarige avbrudd
- Spenningsusymmetri
- Overharmoniske
Hvert fenomen behandles som følger: Teori, modellering, simulering, fysiske konsekvenser og problemløsning.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studenten ha:
- fysisk forståelse av de ulike fenomen av betydning for spenningskvaliteten, slik som frekvens, langsomme spenningsvariasjoner, spenningssprang, flimmer, spenningsdip, kortvarige avbrudd, usymmetri og overharmoniske.
- kunnskap om hvilke virkninger disse fenomenene har på nettkunders apparater og installasjoner.
- kunnskap om tiltak for å løse problemer med spenningskvalitet.
Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
- modellere, måle og analysere de forskjellige fenomenene.
- gjøre begrunnede valg av tiltak for å sikre god spenningskvalitet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier av utvalgte tema, presentasjoner forberedt av deltakerne. Laboratoriemålinger. Emnet undervises annet hvert år, neste gang våren 2019.

Forkunnskapskrav

TET 4115 Elkraftsystemer

Kursmateriell

Handbook of Power Quality, Edited by Angelo Baggini, Wiley 2008, ISBN 978-0-470-06561-7, IEC 61000-4-30 + interne arbeidsnotater og rapporter

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.