EP8409 - Mikrostrømning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

MEMS: anvendelser, relevans og produksjonsteknikker – Mikro hydrodynamikk: kontinuumshypotese, strømningsmønster i mikroskala, basislikninger, grensebetingelser; relevante krefter i mikroskala; massekrefter, overflatekrefter og interfasekrefter; trykkfall - Elektrokinetikk - To-fase strømning og varme overføring i mikrokanaler – Oversikt over eksperimentelle metoder anvendt på mikrostrømning (mikro-PIV, strømningsvisualisering) og mikro/nano farbikasjon teknikker.

Læringsutbytte

Emnet skal gi innsikt i fysikken involvert i strømning i mikrokanaler, inkludert strømning i ulike mikroenheter og deres anvendelser. Etter fullført emne skal studenten ha:
- kunnskap om: generelle egenskaper av MEMS, fysikken involvert i gass- og væske-strømning i mikrokanaler, relevante krefter i mikroskala, to-fase strømning i mikrokanaler;
- innsikt i: eksperimentelle metoder for strømning i mikrokanaler;
- ferdigheter om: løsning av enkle problemer av gass/væske strømning i mikrokanaler, design av mikrokanaler systemer, vurdering av eksperimentalle metoder for undersøkelse av strømning i mikrokanaler.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, eksempler, øvinger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Emnet krever god bakgrunn i fluid mekanikk.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og litteratur som angis under kurset.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.