course-details-portlet

ENG2502 - Tekst, kultur, kontekst

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet tar for seg et utvalg kulturelle tekster som er knyttet sammen av en felles kontekst eller kontekster - sosial, historisk, ideologisk eller intellektuell. Dialektikken tekst - kontekst vil bli studert: Hvordan tekster formes av konteksten de oppstår i, og også hvordan de i sin tur påvirker denne konteksten. Tekstutvalget kan være av en og samme type, eller det kan inneholde en blanding av teksttyper.

Nærmere informasjon om tematikk og pensum vil foreligge i pensumlisten for engelsk ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- har kunnskap om et utvalg engelskspråklige kulturelle tekster som er knyttet sammen av en felles kontekst eller kontekster.

- har innsikt i det gjensidige forholdet mellom tekst og kontekst.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan forklare hvordan kulturelle tekster formes av og påvirker spesifikke kontekster.

- kan skrive selvstendige litterære analyser på avansert engelsk med bruk av relevant sekundærlitteratur.

- kan utføre forskning med bruk av digitale verktøy.

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan delta i kritisk analyse av ulike kulturelle produksjoner.

- kan kritisk evaluere påliteligheten av og relevansen til ulike kunnskapskilder.

- utvikler gode muntlige og skriftlige engelskferdigheter.

- utvikler god kulturell tekstkompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer, diskusjoner. Veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeid på ca. 2000 ord/5 sider

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen som besvares i løpet av 7 dager. Besvarelsen skal være på ca. 3000 ord.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk litteratur
  • Engelsk
  • Engelsk kulturkunnskap
  • Engelsk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
28.11.2022

Innlevering
05.12.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
02.06.2023

Innlevering
10.06.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU