course-details-portlet

EDU3971 - Masteroppgave i kunstfagdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave, arbeider og muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave, arbeider og muntlig 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er et selvstendig akademisk (praksisledet eller teoristyrt) forskningsarbeid knyttet til et kunstfagdidaktisk tema og en problemstilling studenten selv velger. Resultatet er en skriftlig masteroppgave, etter eget ønske med kunstneriske artefakter eller arbeider som vedlegg. Oppgaven utformes som en monografi eller som en artikkelsamling med tilhørende kappe. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven. Den sikrer at studenten har de nødvendige kunnskaper, og innebærer en kontroll ved generering, analyse og fortolkning av data. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har gjennom fordypning i et selvstendig forskningsarbeid avansert kunnskap om metodisk, systematisk, etisk og kritisk forskningsarbeid med en selvstendig problemstilling innenfor kunstfagdidaktikk
 • har inngående kunnskap om akademisk skriving og formidling
 • har avansert kunnskap om skriftlig og multimodal form på formidling av kunstfagdidaktisk forskning

Ferdigheter

Studenten

 • har gjennom fordypning i et selvstendig forskningsarbeid avanserte ferdigheter i å arbeide metodisk, systematisk, etisk og kritisk for å undersøke, besvare og drøfte en selvstendig problemstilling innenfor kunstfagdidaktikk
 • har inngående ferdigheter i å jobbe gjennom refleksiv metodologi i forskning
 • har inngående ferdigheter i skriftlig artikulasjon og teoretisering av funn og oppdagelser gjort i praksisledet eller teoristyrt forskning

Generell kompetanse

Studenten

 • har inngående kompetanse i å muntlig forsvare og forklare sin egen forskning for andre
 • har fordypet kompetanse i å legitimere kunstfagenes rolle og verdi på et bredt utdanningsfelt
 • har fordypet kompetanse i både praksisledet og teoristyrt forskning, og pendlingen dem imellom

Læringsformer og aktiviteter

Det gis tilbud om veiledning på masteroppgaven til og med våren 2023. Etter vårsemesteret 2023 gis det ikke veiledning.

Læringsformer - veiledning - sluttseminar med framlegg av egen oppgave og opposisjon på medstudent.

Alle studenter skal inngå avtale med veileder og instituttet om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at studenten er kjent med og har akseptert retningslinjer for gjennomføring. Veiledning av masteroppgaven skal være påbegynt 2.semester, og vedvare helt til innlevering av endelig masteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter - veiledning - sluttseminar med framlegg av egen oppgave og opposisjon på medstudent. Veiledning og sluttseminar må være gjennomført og godkjent for at masteroppgaven skal kunne leveres for vurdering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Sluttseminar med framlegg av egen oppgave og opposisjon på medstudents oppgave
 • Veiledning

Mer om vurdering

Eksamen består av innlevering av den skriftlige masteroppgaven (med eventuelle kunstneriske vedlegg) og en muntlig eksamen knyttet til det innleverte arbeidet. Muntlig eksamen utføres av intern og ekstern sensor. Muntlig eksamen er justerende for karakteren på masteroppgaven.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon (MFAGD) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

EDU3075 og LPY3006 er forkunnskapskrav. Eksamen i masteroppgavemenet kan først avlegges når alle øvrige emner i graden er fullført og bestått. Emnet har adgangsbegrensning og krever opptak til studieprogram Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon (MFAGD), studieretning kunstfag.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Estetiske fag
 • Fagdidaktikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave, arbeider og muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave, arbeider og muntlig 100/100

Utlevering
18.11.2022

Innlevering
25.11.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave, arbeider og muntlig 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU