EDU3970 - Masteroppgave i estetiske fags didaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et emne studenten selv velger. Omfanget på oppgaven er 80–100 sider (se egne retningslinjer for masteroppgaven). Oppgaven kan utformes som en monografi eller som en artikkelsamling med tilhørende kappe.
Det gjennomføres obligatoriske seminar i alle semester der studentene legger fram sitt arbeid så langt og får respons fra faglærer og medstudenter. Før innlevering av masteroppgaven må deltakelse på masterseminar være godkjent inklusive tilhørende arbeidskrav, samt alle eksamener være fullført.
Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med mastergradsoppgaven. Den sikrer at studenten har de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll ved generering, analyse og fortolkning av data. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet.

Læringsutbytte

Studentene har gjennom fordypning i et selvstendig forskningsarbeid
kunnskap og ferdighet i metodisk og systematisk forskningsarbeid med en selvstendig problemstilling innenfor estetiske fags didaktikk.

Læringsformer og aktiviteter

Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert retningslinjer for gjennomføring.Veiledning av masteroppgaven skal være påbegynt i det første studieåret.


Obligatoriske aktiviteter

  • Veiledning
  • Deltagelse på masterseninar
  • Framlegg av manus på sluttseminar
  • Opponering mot medstudent på sluttseminar

Mer om vurdering

Omfanget på oppgaven er 80 - 100 sider (se egne retningslinjer for masteroppgaven). Eksamen består av innlevering av masteroppgaven og en muntlig samtale rundt denne. Den muntlige samtalen brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon (MFAGD) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emner i mastergradens første år må normalt være bestått før man kan starte med masteroppgaven. Eksamen i masteroppgaveemnet kan først avlegges når alle øvrige emner i graden er fullført og bestått.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.