EDU3041 - Identitet og fellesskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet undersøker identitet på ulike nivåer og med ulike grupper. Identitetskonflikter og identitetsdilemma i et horisontalt perspektiv. Identitet i kultur og politikk og som kultur og politikk. Aktuelle eksempler kan velges fra Norge, men det internasjonale perspektiv bør ivaretas med case-studier fra Europa og andre verdensdeler.

Læringsutbytte

Studenten
- har kunnskap om og kan bruke sentrale teorier om identitetskonstruksjon og forestilte felleskaper
- har kunnskap om identitetsdilemma og identitetspolitikk og kan konkret drøfte hvordan disse fenomenene er eller kan være sentrale elementer i kultur og politikk både lokalt og internasjonalt
- kan diskutere fremveksten av "det norske", herunder sammenhengen mellom nasjonalisme, demokrati og tilhørighet
- kan vurdere hvilke sammenhenger som eventuelt finnes mellom endringer i det politiske system, medieutvikling, populisme og individualistiske trender
- kan diskutere ungdomskultur og ungdomsidentitet og hvilke konsekvenser endringer i identitetsbegrepet har fått, kan få eller bør få for opplæring i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner.

Mulighet til å delta på feltkurs (5-7 dager) til et annet europeisk land

Obligatoriske aktiviteter

  • 1-2 muntlige presentasjoner og/eller skriftlige innleveringer

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Minst 30 studiepoeng samfunnsfaglige emner. Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
19.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.