DT8105 - Datamaskinarkitektur 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 33/100
Muntlig eksamen 67/100

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang vår 2017.
Se pensumliste fra våren 2009 på
http://www.idi.ntnu.no/emner/tdt4260/comparch_ii_reading
Temaer som dekkes er flerkjernesarkitekturer, bruk av benchmark i datamaskinarkitekturforskning, manycores, heterogene flerkjernearkitekturer og akselleratorer, arkitektur evaluering, utforsking av konstruksjonsrom, simulering av datamaskinsystemer, forskningsprototyper, energi-effektive minnearkitekturer og samspill mellom maskinvare og programvare. Pensumet tilpasses studenter som har kurset i noen grad.

Læringsutbytte

Hovedmålet for kurset er å trene PhD studenten i avanserte metoder innen datamaskinarkitektur.
A. Kunnskap: Kandidatens kunnskap om state-of-the-art datamaskinarkitekturer og prototyper samt de viktigste forskningsmetodikker i feltet vil bli styrket gjennom kursets faglige innhold.
B. Ferdighet: Kandidaten skal kunne anvende forskningsmetodene i både analytisk og konstruktivt arbeid innenfor datamaskinarkitekturforskning. Miniprosjekt gir spesielt trening i dette. En kritisk holdning til resultater fra simuleringer er ett eksempel her.
C. Generell kompetanse: Kandidaten vil få ny kunnskap og lære å bygge ny kunnskap innen feltet, og vil således bli rent opp i å kunne bidra i større prosjekt for forskning eller utvikling av datamaskinarkitekturer.

Læringsformer og aktiviteter

Hovedsaklig selvstudium, men muligens kollokvier dersom et stort nok antall studenter medler seg. Obligatorisk øving/miniprosjekt. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen 67% og øving 33%.

Forkunnskapskrav

Emne TDT4260 Datamaskinarkitektur el. tilsvarende.

Kursmateriell

Artikkelsamling som utarbeides ved kursstart i samråd med studentene.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIF8912 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 33/100
Høst ORD Muntlig eksamen 67/100
Vår ORD Arbeider 33/100
Vår ORD Muntlig eksamen 67/100 23.05.2016
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.