DT8101 - Høy-parallelle algoritmer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang høst 2018.
Formålet med emnet er å studere massivt parallelle systemer for spesielle anvendelser innenfor datateknikk. Hovedvekt legges på ikke-numeriske problemstillinger, bl.a. søking, gjenkjenning, mønsteroppdaging. Innholdet vil kunne tilpasses studentenes interesser og bakgrunn.

Læringsutbytte

Hovedmålet for kurset er å trene PhD-studenter i avanserte metoder i parallelle algoritmer. A. Kunnskap: Kandidatens kunnskap om høy-parallelle algoritmer fra forskningsfronten i feltet vil bli styrket gjennom et utvalg av vitenskaplige artikler. B. Ferdigheter: Kandidaten vil få trening i å anvende høy-parallelle algoritmer i ulike applikasjonsområder så vel som å analysere dem mhp. ytelse på ulike underliggende maskinmodeller. C. Kompetanse: Kandidaten vil få ny kunnskap og lære å bygge ny kunnskap innen feltet, og vil således bli i stand til å kunne bidra i forsknings og utviklings prosjekt innenfor parallel prosessering.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier der studentene aktivt deltar og/eller selvstudium. Dette avhenger av antall studenter som skal ha faget.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Det kreves et ordinært og et videregående fag i algoritmer & datastrukturer / algoritmekonstruksjon.

Kursmateriell

Velges etter behov.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIF8903 7.5

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.