course-details-portlet

BIA2004 - Sjømatforedling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

- Slakting og ferskpakking, kjøling
- Lagring og holdbarhet
- Pakking og rundfrysing av fisk
- Filetering og filetprodukter
- Farseprodukter og varmebehandling
- Filetpakking og frysing
- Emballasje og pakking
- Tilsetningsstoff
- Salting og saltede produkter
- Tørking og tørkede produkter
- Røyking og røykte produkter
- Teknologi for skalldyr og skjell
- Sensorikk
- Interntransport, sortering, veiing og registrering
- Gjeldende lover og forskrifter

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha demonstrert kunnskap og forståelse for ulike prosesser innen sjømatforedling.

kjenne til forsknings - og utviklingsarbeid innen området sjømatforedling.

ha grunnlag for videre fordypning innenfor sjømatforedling eller i utviklingsprosjekt i egen bedrift.

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne sette opp realistiske utbytteanslag og anslag over forbruk av energi og forbruksmateriell.

kunne kommunisere med relevant ekspertise innenfor og utenfor bedriften og kunne presentere resultatdokumentasjon.

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

kunne medvirke til en bærekraftig ressursforvaltning, en sikker matproduksjon og ivareta bedriftens interesser på en optimal måte innenfor gjeldende lover og forskrifter.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesninger, utferder og selvstendig utviklingsprosjekt i grupper tilknytta sjømatlaboratoriet. 

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent utviklingsoppgave- og utferdsrapport.

Det forventes at studenten har en egeninnsats på 200 timer.  

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig digital eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)

Kursmateriell


Lynum Leif: Videreforedling av fisk, Tapir,

Artikler m.m. som blir lagt ut

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MN201312 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Marine fag
  • Næringsmiddelfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
04.06.2021

Innlevering
04.06.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU