course-details-portlet

BI3082 - Biodiversitet og bevaringsbiologi II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer E
Rapport 40/100

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Dette kurset vil dekke bevaringsbiologi og biodiversitet både på populasjonsnivå og økosystemnivå med fokus på økologiske og evolusjonære prosesser og interaksjonene mellom disse. Relevante prinsipper fra atferdsøkologien, populasjonsøkologien, genetikk og evolusjon vil bli satt i sammenheng med effekter på biodiversitet og bevaringsbiologi. Både det teoretiske grunnlaget for bevaringsbiologi og empiriske eksempler vil bli dekket

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten skal ha kunnskap om og forståelse for:

 • individuelle, økologiske og evolusjonære prosesser som er viktige for bevaring av biodiversitet
 • viktige fremgangsmåter og metoder i bevaring og forvaltning av biodiversitet.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Analysere og evaluere viktigheten av biologiske prosesser for bevaring av biodiversitet - Kritisk lesning og forståelse av forskningsresultater i bevaringsbiologi
 • Planlegge forvaltning av biodiversitet og biologiske ressurser i lys av økologisk og evolusjonær dynamikk.

Generell kompetanse:

Kandidaten har tilegnet seg:

 • Avansert kunnskap om biodiversitet og bevaringsbiologi som er verdifulle i både forsknings- og forvaltningsøyemed

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, artikkelseminarer, oppgaver og semesteroppgave (prosjektoppgave). Gjennom artikkelseminarene skal studentene lese vitenskapelige artikler og legge fram disse muntlig, etterfulgt av en diskusjon av det faglige innhold og metodikk. I tillegg til forelesninger og artikkelseminarer vil kurset også inneholde andre presentasjoner, seminarer, oppgaver og/eller en skriftlig rapport.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent semesteroppgave

Mer om vurdering

Vurdering består av en skriftlig skoleeksamen som teller 100% og en obligatorisk semesteroppgave som må bli bestått.

Ved stryk eller gjentak kan skriftlig eksamen tas utenom undervisningssemesteret, Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI3080 6.0 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Etologi
 • Biologi
 • Zoologi
 • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 E 21.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU