course-details-portlet

BI3068 - Stress Physiology

Om emnet

Nytt fra studieåret 2015/2016

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Kursets temaer inkluderer stressteori, opprinnelsen og begrepet stress, akutt og kronisk stress, neuroanatomi og neurokjemi bak stress inklusive katekolaminer og glukokortikoider. De biologiske konsekvenser av stress vil bli gitt ett spesielt fokus. Emnene inkluderer immunresponser, metabolisme, mestring, vurdering, læring, hukommelse og utvikling. Kurset fokuserer på fisk, men vil også gjøre utstrakt bruk av pattedyrmodeller.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal forstå konseptet og mekanismene bak akutt og kronisk stress i fisk, og dets effekt på immunitet og velferd både i oppdrett og i eksperimentelle oppsett.
Ferdigheter:
Skal være i stand til å planlegge og evaluere fisk i eksperimentelle oppsett med kontrollerte og definerte stressforhold.

Læringsformer og aktiviteter

Lectures: 30 hours
Assigned talks on selected themes: 10 hours
Intensivly taught – January-March

Obligatoriske aktiviteter

  • Bestått rapport

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Research and review manuscripts and lectures

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2016

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Akvakultur
  • Barndomsstudier
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Marin biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Rolf Erik Olsen
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU