BI3020 - Avansert fysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Studentene skal velge (og følge) undervisning i ett av følgende emner (faglærer i parantes): Respirasjon og termoregulering (Claus Bech og Randi Eidsmo Reinertsen), Osmoregulering (Sindre Pedersen), Nevrofysiologi (Tor Jørgen Almaas og Hanna Mustaparta), Komparativ stressfysiologi (Kjell Nilssen), Arbeidsfysiologi (Randi Eidsmo Reinertsen) eller Plantefysiologi (Richard Strimbeck). Undervisningen vil bli organisert som intensiv seminarkurs. Studentene må ta kontakt med faglærer(ene) for det valgte emnet for å få informasjon om timeplanen for undervisningen.

Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg kunnskap på et høyt nivå innen et spesielt felt av fysiologien. Kurset tar sikte på å lære og oppdatere studentene på nyere forskning innen emnet. Kurset har følgende læringsmål gjennom kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:
Studenten:
- har kunnskap om sentrale mekanismer som danner grunnlaget for økofysiologiske tilpasninger.
- kan anvende kunnskapen på nye områder innenfor fagfeltet.
- kan analysere faglige problemstillinger med utgangsspunkt i ervervet kunnskap.

Ferdigheter:
Studenten kan:
- tilegne seg stoff på et avansert nivå.
- presentere fysiologiske sammenhenger.
- formulere faglige resonnementer basert på ervervet kunnskap.

Generell kompetanse:
Studenten kan:
- diskutere og formidle original-litteratur innen et oppgitt tema.
- diskutere og kommunisere relevante faglige problemstillinger
- anvende sine kunnskaper på nye områder.

Læringsformer og aktiviteter

Muntlig eksamen samme semester som undervisningen avsluttes eller ved avsluttende mastergradseksamen. Forelesning/seminar: 30 timer obligatorisk Innholdet i emnet skal godkjennes av instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent seminardeltagelse

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

MSc in Biology or admitted to NTNU. The department will decide

Kursmateriell

Utdelt nyere literatur innen det respektive fagfeltet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.