course-details-portlet

BI2080 - Global change biology

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 50/100
Oppgave 50/100

Faglig innhold

Ukentlige seminarer om utvalgte emner gir studentene en bred oversikt og forståelse av biologiske problemer knyttet til et miljø i endring. Studentene vil arbeide i tverrfaglige grupper med rådgivere for å beskrive og analysere utfordringer og problemer forbundet med kumulativ endring i jordas økologiske og biogeokjemiske systemer, som global oppvarming, havforsuring, miljøgifter, tap av habitat og forbruk av fornybare og ikke-fornybare ressurser . Det legges vekt på tverrfaglig analyse av globale endringsproblemer med flere perspektiver og nivåer innen biologi. Studentgruppene vil velge et fokusert problem innenfor et definert økosystem, biome eller geografisk region for dyptgående analyse. Analyser vil bli presentert i både vitenskapelig presentasjon og offentlige medieformater, og disse utgangene vil være grunnlaget for evaluering.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne vil studenten kunne:
- Beskrive og diskutere en rekke globale miljøproblemer
- Forklare de biologiske prosessene som er involvert i årsakene til og utviklingen av og mulige løsninger på globale miljøproblemer
Ferdigheter:
Etter fullført emne vil studenten kunne:
- Identifisere, definere og analysere biologiske problemer knyttet til global endring
- Få tilgang til og evaluere vitenskapelig litteratur/artikler, tekniske rapporter, medierapporter, internettkilder og politiske dokumenter for analyse av miljøproblemer
Generell kompetanse:
Etter fullført emne vil studenten kunne:
- Jobbe i en veiledet, tverrfaglig gruppe mot et felles mål
- Presentere resultatene av en vitenskapelig analyse for et informert publikum i en godt designet presentasjon
- Forklar et miljøproblem for et generelt publikum i trykte, lyd- eller videomedier

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer og workshops: 30 timer obligatorisk
Gruppearbeid: 20 timer obligatorisk
Obligatoriske oppgaver
Offentlig presentasjon (gruppe) 50%
Medieprosjekt: Kort artikkel eller lyd- eller videoopptak målrettet mot offentlige medier (individuell) 50%
Obligatoriske aktiviteter
• prosjekt

Obligatoriske aktiviteter

  • project

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Minst to av de grunnleggende biologiemnene: BI1001, BI1002, BI1003, BI1006, BI1007 (BI1004), eller tilsvarende grunnemne fra celle- til økosystemnivå; minst ett avansert emne i et spesialisert område i biologi

Kursmateriell

Kompendium med vitenskaplige og populærvitenskaplige artikler på tema og utfordringer knyttet til global endring.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU