course-details-portlet

BI2064 - Fiskeanatomi og fysiologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2015/2016

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer
Rapport 25/100

Faglig innhold

Kurset fokuserer på de fysiologiske prosesser i fisk, og deres tilpasninger til variasjoner i miljøparametrene. Forelesningene dekker generell anatomi, respirasjon, blodomløp, sirkulasjon, osmoregulering, syre-base balansen, smoltifisering, bevegelse, regulering av oppdrift, sensorikk, stress, mage-tarmsystemet og kjønnsmodning. Det vil også bli gitt introduksjon til basal immunologi.
Praktiske laboratorie øvelser inkluderer komparativ anatomi og fysiologi i Atlantisk laks og minst en marine fiskeart som er tilgjengelig på tidspunktet for øvelsene. Øvelsene inkluderer også evaluering av organ histologiske preparater og stress forsøk.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
prinsippene for produksjon av ulike deler av livssyklusen i akvatiske organismer
forståelse av hele verdikjeden i havbruk
biologiske, teknologiske, miljømessige, forskningsmessige og internasjonale aspekter ved landbasert akvakultur av fisk og andre akvatiske organismer.
særtrekk og miljøkrav av betydning for oppdrettsorganismene
organisasjonsstrukturen i næringen

Ferdigheter:
Kan grunnleggende miljøkrav og biologi ved ulike stadier av livssyklusen for utvalgte akvatiske organismer
Evne til å beskrive og vurdere typer og oppbygging av landbaserte akvakulturanlegg
Kan bruke prinsipper for ernæring i organismenes tidlige livstadier, og vurdere fôrsammensetning og vekst
Forstår prinsipper for vannbehandling og styring av vannkvalitet i landbaserte anlegg
Evne til å anvende tilegnet kunnskap til å utvikle helhetlige løsninger for etablering og drift av sjøbaserte akvakulturanlegg

Generell kompetanse (holdninger):
Kandidaten kan:
vurdere/beregne driftsparametre og –rutiner ved ulike driftsforhold i landbaserte anlegg
vurdere grunnleggende egnethet for lokalitsvalg
forstå akvakulturens rolle og effekt som matproduserende sektor i nasjonalt og globalt perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 30 timer
Laboratoriekurs: 4 dag, obligatorisk

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent lab.kurs og ekskursjon

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Blir oppgitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2062 3.0 01.09.2015
BI2063 3.0 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2016

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Akvakultur
  • Biologi
  • Marin biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Rolf Erik Olsen
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Rapport 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 24.05.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU