BI2064 - Fiskeanatomi og fysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i fiskens anatomi, fysiologi, samt relevante regulerings prosesser. Tema omfatter: generell anatomi, respirasjon, sirkulasjon, metabolisme, endokrinologi, neurologi, sanser, osmoregulering, fordøyelse og ekskresjon. Spesielle tema som omfatter laksens smoltifisering, stressbarhet og kjønnsmodning undervises.
Studentene vil gjennomføre laboratorie øvelser som omfatter: disseksjon av laks og torsk, stresstesting, sedasjon, samt inspeksjon av histologiske preparat fra fisk.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Ved å fullføre kurset kan studenten oppnå gode kunnskaper om fiskens anatomi, fysiologi og tilhørende fysiologiske mekanismer.

Ferdigheter:
Etter kurset skal studenten kunne etablere og styre oppsett for testing av osmotoleranse, etablere kjemisk sedasjon/anestesi, gjøre blodprøvetak med etterbehandling, samt vurdere enkle histologiske preparat.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 30 timer
Laboratoriekurs: 4 dag, obligatorisk

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

All assessment components included in the course must be passed. If fail or retake it is the written final exam you are taken again. If appealing it’s the written final exam to which the appeal refers, if not anything else are specifiesd.
Assessment of parts are given in % points. Examinations can be held oraly outside teaching semester.

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Blir oppgitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2062 3.0 01.09.2015
BI2063 3.0 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 25/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 75/100
Vår ORD Rapport 25/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.