course-details-portlet

BI2024 - Humanfysiologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2015/2016

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i generell anatomi og fysiologi hos menneske. Kurset vektlegger forståelse av organers oppbygning og virkemåte. Viktige organsystem som behandles omfatter; fordøyelse, osmoregulering og ekskresjon, stoffskifte, temperaturregulering, sirkulasjon, endokrinologi, nevrologi og sanser.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Ved å fullføre kurset kan studentene oppnå gode kunnskaper om menneskets anatomi og tilhørende fysiologiske kontroll mekanismer.

Ferdigheter:

Kunne etablere og styre teknisk oppsett for måling av stoffskifte i kvile og under arbeid. Kunne etablere og gjennomføre eksperiment for å dokumentere sammenheng mellom kognitiv aktivitet/ytre påvirkning og sirkulatoriske effekter. Studenten skal også kunne veilede disseksjon av spegris.

 

Emnet gir studentene godt grunnlag for videre studier innen zoofysiologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning: 50 timer.

Laboratoriekurs: 30 timer (obligatorisk)

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent lab.kurs

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Menneskets Anatomi og Fysiologi. Sand/Sjaastad/Haug

PhysioEx. Zao/Stabler/Smith/Lokuta/Griff

Laboratoriehefte

Diverse utvalgte vitenskaplige artikler

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2020 7.5 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2016

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 01.06.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU