BI2024 - Humanfysiologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2015/2016

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i generell anatomi og fysiologi hos menneske. Kurset vektlegger forståelse av organers oppbygning og virkemåte. Viktige organsystem som behandles omfatter; fordøyelse, osmoregulering og ekskresjon, stoffskifte, temperaturregulering, sirkulasjon, endokrinologi, nevrologi og sanser.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Ved å fullføre kurset kan studentene oppnå gode kunnskaper om menneskets anatomi og tilhørende fysiologiske kontroll mekanismer.

Ferdigheter:

Kunne etablere og styre teknisk oppsett for måling av stoffskifte i kvile og under arbeid. Kunne etablere og gjennomføre eksperiment for å dokumentere sammenheng mellom kognitiv aktivitet/ytre påvirkning og sirkulatoriske effekter. Studenten skal også kunne veilede disseksjon av spegris.

 

Emnet gir studentene godt grunnlag for videre studier innen zoofysiologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning: 50 timer.

Laboratoriekurs: 30 timer (obligatorisk)

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent lab.kurs

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Menneskets Anatomi og Fysiologi. Sand/Sjaastad/Haug

PhysioEx. Zao/Stabler/Smith/Lokuta/Griff

Laboratoriehefte

Diverse utvalgte vitenskaplige artikler

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2020 7.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 01.06.2016 09:00 K4 , K2 , R D1-102 Datasal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.