BEV8006 - Forskning i bevegelsesvitenskap

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet er satt opp i form av forskningsseminarer og journal club- samlinger.
På forskningsseminarene presenterer kandidater, veiledere og inviterte forelesere fra inn- og utland egne forskningsarbeider. Etter presentasjonen følger en faglig diskusjon mellom foredragsholder og deltakere på seminaret. På journal club-samlingene presenteres og diskuteres artikler innenfor fagfeltet bevegelsesvitenskap. Etter tur innleder kandidater seminarene og artiklene og leder diskusjonene.
Det avholdes minst fire forskningsseminarer og minst seks journal club-samlinger per år.

Læringsutbytte

Målsettingen med emnet er å gi kandidater kunnskap om, og forståelse for aktuell forskning innenfor bevegelsesvitenskap fra lokale, nasjonale og internasjonale miljøer. I tillegg skal kandidatene kunne lese og vurdere vitenskapelige artikler kritisk og gjøre et review-arbeid. Etter å ha fullført emnet har kandidaten også erfaring med forskningsformidling og med å lede diskusjonen i et seminar.

Læringsformer og aktiviteter

Forskningsseminarer og journal club-samlinger. Kandidatene vil bli vurdert på deltakelse og presentasjoner, samt review-arbeid av en oppgitt artikkel. Deler av undervisningen er på engelsk. Hele emnet kan undervises på engelsk ved behov.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på minst 4 forskningsseminar, hvorav som innleder og diskusjonsleder på 1 og som foredragsholder på 1
  • Deltakelse på minst 6 journal club-samlinger, hvorav som innleder av minst 1 artikkel

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i bevegelsesvitenskap eller tilsvarende.

Kursmateriell

Vitenskapelige artikler

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV8004 5.0 01.09.2013

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.