BEV8005 - Avanserte måleteknikker i bevegelsesvitenskap

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

I emnet behandles metoder og anvendelse av signaler samlet inn med avansert utstyr innen bevegelsesvitenskap. Avhengig av deltakernes og instituttets interesser blir kinetikk, kinematikk, muskelaktivitet og/eller oksygenopptak behandlet.

Emnet har 3 obligatoriske samlinger. På den første samlingen presenterer studenter bakgrunnsartikler om spesifikke utstyr. På den andre samlingen presenterer studenter artikler om forskjellige anvendelsesområder og tolkning av signaler innsamlet med utstyret. På den tredje samlingen presenterer hver student hvordan utstyret kan brukes i et spesifikt forskningsprosjekt.

Læringsutbytte

Studentene skal fordype seg i forskjellige typer avansert utstyr som anvendes i studier av menneskelig bevegelse. Dette inkluderer kunnskap om utstyrets egenskaper, hvordan utstyret skal brukes og hvordan signalene skal prosesseres, presenteres og tolkes.

Læringsformer og aktiviteter

Tre samlinger med forelesninger, seminar og diskusjoner. Deler av undervisningen går på engelsk, og hele emnet kan undervises på engelsk ved behov. Emnet undervises dersom et tilstrekkelig antall studenter er påmeldt og instituttet har undervisningskapasitet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl. deltakelse og godkjente presentasjoner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i bevegelsesvitenskap eller tilsvarende.

Kursmateriell

Artikler og bokkapitler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV8002 5.0 01.09.2011

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.