BEV8003 - Signalanalyse med Matlab i bevegelsesvitenskap

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet gir studentene dybdeinnføring i signalanalyse med Matlab i bevegelsesvitenskap. Etter en generell innføring i Matlab skal studentene formulere og gjennomføre en programmeringsoppgave for å analysere signaler som anvendes i studier av menneskelig bevegelse.
Emnet kan brukes som del av den metodiske skolering.

Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter i selvstendig bruk av dataanalyseprogrammet Matlab til å analysere signaler som anvendes i studier av menneskelig bevegelse.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 5 timer veiledning. Emnet kan undervises på engelsk ved behov.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent forslag til programmeringsoppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Helsevitenskap (PHHLS)
Medisin (PHMED) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Opptak til ph.d.-programmet i helsevitenskap. Andre kan godkjennes etter individuell vurdering.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV3201 5.0 01.09.2016

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.