BEV3200 - Rehabilitering og velferdsteknologi for personer med bevegelsesrelaterte lidelser

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppepresentasjoner
  • Gruppearbeid
  • Deltagelse på lab
  • Oppmøte på forelesning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.