BEV3004 - Signalanalyse og måling i laboratoriet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene forutsetninger for å kunne bruke laboratoriebaserte metoder for innsamling, analyse og presentasjon av data relatert til menneskelig bevegelse. Det vektlegges at studentene skal få praktisk erfaring og kunnskap om dataanalyser og bruk av ulike typer teknisk utstyr for måling av energifrigjøring, bevegelse og muskelaktivitet.

Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter i bruk av laboratoriebaserte metoder som anvendes i studier av menneskelig bevegelse. Videre skal studentene tilegne seg kunnskap om signalanalyse, strategi for datareduksjon og presentasjon av data.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 42 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent deltakelse på øvinger og gruppearbeid
  • Godkjente grupperapporter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV3002 7.5 01.09.2008
IDR3002 7.5 01.09.2008
SVIDR365 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.