course-details-portlet

BA8606 - Drift og vedlikehold av veger

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2010/2011

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 2/3
Arbeider 1/3

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, vårsemester 2010, 2012 osv. Følgende tema tas opp; kostnadsmodeller og -optimering for driftstiltak, tilstandskartlegging og -utviklingsmodeller på nettverksnivå, friksjon, vegmeteorologi samt beredskap

Læringsutbytte

Emnet tar sikte på å gi en grundig kunnskap om prinsipper for rasjonell drift og vedlikehold av veger og hvordan en systematiserer både sommer- og vinterdriften.

Læringsformer og aktiviteter

Ledet selvstudium med øvinger og enkelte forelesninger/kollokvier.
Obligatoriske øvinger som teller 1/3 av karakteren.

Forkunnskapskrav

TBA4217 Vegteknologi eller tilsvarende kunnskaper

Kursmateriell

Lærebøker, forskningsrapporter og tidsskriftsartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA8613 11.5 01.09.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  12.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
  • Veg og samferdsel
  • Vegbygging
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 2/3 23.05.2011
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU