course-details-portlet

BA8602 - Transportøkonomi. Prissetting, investeringsvurdering og økonomisk metode i transportplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesteroppgave 1/3
Muntlig eksamen 2/3 2 timer

Faglig innhold

Emnet undervises vanligvis som ledet selvstudium. Emnet gir en oversikt på videregående nivå over bidrag som sosialøkonomisk teori og metode har gitt til transportplanlegging. Emnet omfatter modeller for atferd som bestemmer transportetterspørsel, teori for indirekte virkninger og fellesgoder, regler for prissetting og investeringsbeslutninger under forskjellige betingelser, samt økonomisk vurdering av planvirkninger.

Læringsutbytte

Emnet skal sette studenten i stand til å analysere transportproblem ved hjelp av økonomiske resonnement.

Læringsformer og aktiviteter

Øvingsarbeidet består i utarbeiding av et notat, der et transporttema blir analysert ved hjelp av økonomisk teori og metode på en måte som demonstrerer at kandidaten behersker sentrale deler av pensum. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Kursmateriell

Pensum blir bestemt særskilt for hvert kurs. I 2010 vil pensum i hovedsak bestå av en samling engelskspråklige artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA8611 10.5 01.09.2013
DIB8010 10.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2010

Fordypningstimer: 17

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2011

Fordypningstimer: 17

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesteroppgave 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 2/3 26.05.2011
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU