course-details-portlet

BA8601 - Geometrisk utforming av veger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 30/100
Muntlig eksamen 70/100

Faglig innhold

Emnet foreleses annethvert år, neste gang våren 2011. Hovedtema i emnet vil være knyttet til forhold som har betydning for den geometriske utformingen av veger; dimensjoneringsgrunnlag, linjeføring, tverrprofilutforming, tilpasning til omgivelsene, sikkerhet og framkommelighet.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene videregående kunnskap og forståelse av ulike forhold som direkte og indirekte har betydning for den geometriske utformingen av veger.

Læringsformer og aktiviteter

Dersom det blir få studenter som velger emnet, vil undervisningen i stor grad være ledet selvstudium kombinert med seminarer. Obligatoriske øvingsarbeider vil bl.a. omfatte utarbeidelse av notat som blir diskutert med faglærer/lagt fram i seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Kunnskap tilsvarende TBA4201 Veg og miljø og TBA4330 Vegutforming og ulykkesrisiko.

Kursmateriell

Pensum vil i hovedsak bestå av lærebøker, tidskriftartikler, forskningsrapporter osv i tillegg til annen relevant forelesningsmateriell.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA8610 10.5 01.09.2013
DIB4084 10.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2011

Fordypningstimer: 17

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Samferdselsteknikk
  • Teknologiske fag
  • Veg og samferdsel
  • Vegbygging
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU