course-details-portlet

BA8403 - Videregående kyst- og havneteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Muntlig eksamen 60/100

Faglig innhold

Emnet undervises ved behov. Med basis i forkunnskaper, videreutvikles kunnskaper i bredde og dybde på tema som Havnehydraulikk og innseilinger; Sandtransport, erosjon og sedimentasjon; Mudring og deponering; Kystkonstruksjoner og Havneplanlegging. Detaljinnhold i emnet kan i noen grad tilpasses studentenes interesse og bakgrunn.

Læringsutbytte

Emnet skal utvikle kunnskaper og kompetanse i bredde og dybde, innen sentralt utvalgte tema i kystteknikk og havnebygging.

Læringsformer og aktiviteter

Øvingsdelen består av et prosjektarbeid etter avtale. Deler av emnet kan tas som selvstudie. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk prosjektarbeid

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter forkunnskaper tilsvarende hovedinnhold i emnene TBA 4265 Marint fysisk miljø, TBA 4270 Kystteknikk og TBA 4145 Kyst og havn.

Kursmateriell

1.P. Bruun: Port Engineering, Fourth Edition, Volume 1&2.
Gulf Publishing Company, 1989/1990.
2.M.B. Abbot and W.A. Price: Coastal, Estuarial and Harbour Engineer´s Reference Book. E&FN Spon, 1994.
3.John B. Herbich: Handbook of Coastal Engineering. McGraw Hill, 2000.
4.Utvalgte kapitler og artikler fra nyere publisert materiale.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2011

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 8
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Havbølgefysikk
  • Havnebygging
  • Hydrodynamikk
  • Kystteknikk
  • Marin byggteknikk
  • Marin hydrodynamikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 46 40

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU