BA8305 - Geodynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet foreleses annet hvert år, neste gang høsten 2017. Det gis en innføring i teori for svingende systemer samt for bølgeforplantning. Det vises hvordan grunnlaget benyttes til å bestemme de nødvendige geodynamiske parametre. Videre vil fundamentsvingninger og analogmodeller for disse bli dekket. Peleramming analysert med bølgeforplantningsteori vil bli inkludert. Videre berøres jordskjelv og vibrasjoner fra trafikk. Bruk av elementmetoden på dynamisk analyse av geotekniske problemer tas opp.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Hvordan grunnleggende teori for svingende systemer og bølgeforplantning kan brukes til å analysere geodynamiske problemer.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Bestemme nødvendige geodynamiske parametre
- Beregne fundamentsvingninger og beskrive parametre for analogmodeller
- Beregne forsterkning av jordskjelv i løsmasser
- Vurdere målte vibrasjoner fra trafikk eller anleggsaktivitet og sammenligne med akseptkriterier

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Vurdere virkning av jordskjelv og trafikkvibrasjoner
- Utføre dynamiske analyser av geotekniske problemer ved hjelp av elementmetoden

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gis på engelsk som en kombinasjon av intensiv forelesninger i konsentrerte perioder og øvingsarbeider gjennom hele semesteret. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium vil være tilgjengelig fra Geoteknikk, NTNU.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 30.11.2017 09:00 F1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.