course-details-portlet

BA8200 - Videregående feilteori og utjevningsregning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 1/3
Muntlig eksamen 2/3

Faglig innhold

Least-squares kombinerer utjevning, filtering og prediksjon og kan i denne sammenheng betraktes som en utvidelse av utjamningsregningen. Nødvendig lineær algebra og sannsynlighetsteori. Ulike modeller for parameterestimering, herunder "Prediction and Filtering" som den mest avanserte. Hypotesetesting og pålitelighetsanalyse, herunder intervallestimering, eliminering av "outliers", m.m. Spektralanalyse.

Læringsutbytte

Emnet skal utvikle kunnskaper og kompetanse innen parameterestimering og pålitelighetsanalyse av geodetiske og fotogrammetriske målinger.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå i kollokvii eller som ledet selvstudium, med obligatoriske øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet bygger på grunnemnet TBA4245 Geodesi eller tilsvarende kunnskaper.

Kursmateriell

Karl Rudolf Koch: Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Linear Models. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999. 333 sider
Tidsskriftartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIB6074 10.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2011

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Fotogrammetri/fjernmåling
  • Geodesi
  • Geomatikk
  • Kartfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 46 40

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Øving 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 2/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Øving 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU