course-details-portlet

BA8104 - Bygningsmaterialers bestandighet og levetid

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2010/2011

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100
Rapport 50/100

Faglig innhold

Emnet omfatter følgende tema: Klimapåkjenninger på bygninger, kritiske påkjenningsfaktorer for ulike materialer, nedbrytingsmekanismer for materialer, dose/responsfunksjoner, muligheter for beskyttelse, krav til levetid for materialer og komponenter i bygninger, metoder for å angi levetid.

Læringsutbytte

Gi kunnskap om klimapåkjenninger på bygninger og konstruksjoner, nedbryting og bestandighet for materialer og komponenter, metoder for å angi levetid for materialer og komponenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, ledet selvstudium, utarbeidelse av en individuell prosjektrapport. Tema for rapporten skal være innenfor emnets fagområder, og gjerne ha tilknytning til ph.d.-prosjektet for den enkelte student. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad med kvalifikasjoner for opptak til ph.d.-studiet ved NTNU.

Kursmateriell

Rapporter, artikler, standarder, etc. Blir oppgitt ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Bygnings- og materialteknikk
  • Bygningsmaterialer
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 46 40

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU