course-details-portlet

BA6066 - Kollektivtransport

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Planlegging av kollektivtransport innebærer å ta hensyn til finansiering, organisering, markedstilpasning osv. Målene i Nasjonal transport plan (NTP) gir kollektivtransporten en viktigere rolle framover. Kurset Kollektivtransport gir et teoretisk og praktisk faglig grunnlag for å arbeide med dette innen offentlig forvaltning, rådgivningsvirksomhet eller kollektivselskap.

Tema på kurset: Kollektivtransportens forutsetninger og rolle i samfunnet, på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, kollektivtransportens rolle opp mot nasjonale målsetninger, forholdet mellom kollektivtransport og arealplanlegging/byutvikling, kollektivtransportens bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske forutsetninger og effekter, kollektivtransportens infrastruktur.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Du skal ha kunnskap om offentlige transportsystemer,
hvilken rolle offentlig transport har i et miljøvennlig aspekt, forholdet mellom offentlig transport og arealplanlegging, forståelse for de ulike reisendes behov, betydningen av informasjon og markedsføring av offentlig transport, krav som bør stilles til transportmidlene i offentlig transport, organisering og økonomiske forhold i offentlig transport, utforming av infrastruktur for kollektivtrafikk med hensyn til både effektivitet og tilgjengelighet for reisende.

Ferdigheter: Du skal kunne arbeide innenfor ulike deler av kollektivsektoren, både som kvalifiserte utredere eller som ansvarlige innen planlegging og drifting av kollektivtransport.

Kompetanse: Du skal kunne utvikle beslutningsunderlag i samsvar med de transportpolitiske målsetningene, presentere og dokumentere analyser og vurderinger på en klar og oversiktlig måte, løse sentrale oppgaver innen kollektivtransportområdet både selvstendig og som en del av et team.

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske samlinger med forelesninger og øvingsoppgaver. Mellom samlingene er det selvstudium hvor du arbeider med oppgaver. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilstedeværelse

Mer om vurdering

Godkjente øvinger teller 30%, og hjemmeeksamen teller 70% av sluttkarakter. Eksamenskrav: Oppmøte på samlinger og godkjente øvingsoppgaver.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier - Fakultet for ingeniørvitenskap (EMNE/IV)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)
Veg og jernbane (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Skal du ta kurset som enkeltstående kurs kreves: Generell studiekompetanse.

Dersom du skal ta kurset som en del av masterprogrammet er bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag forkunnskapskravet.

Kursmateriell

Kompendium, presentasjoner, øvinger, rapporter og notater.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU