AVS2300 - Faglig skriving og tekstutvikling i høyere utdanning og arbeidsliv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Tekstutvikling gjennom samarbeid foregår daglig på mange arbeidsplasser, og det er stort behov for folk som kan delta i slikt samarbeid gjennom å skrive, analysere og gi kvalifisert tilbakemelding. Dette er en kompetanse som blir verdsatt i høyere utdanning, i det offentlige og i næringslivet.

I dette emnet får du muligheten til å utvikle din tekst-, skrive- og responskompetanse – blant annet gjennom å undersøke tekster fra ulike kontekster, å skrive selv og å gi tilbakemeldinger på tekster.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten:
- Forstår skriving som sosial handling
- Har forståelse for ulike typer tekster og deres rolle i høyere utdanning og arbeidsliv
- Har kunnskap om hvordan teksters funksjoner påvirker skriving, lesing og vurdering
- Har kunnskap om lese- og skriveprosesser og skrivestrategier

FERDIGHETER

Kandidaten:
- Kan identifisere karakteristiske trekk som skaper sammenheng i en tekst og bruke denne kunnskapen til å forbedre egne og andres tekster
- Kan tilpasse formuleringer og tekststruktur til formål og situasjonen teksten skal brukes i
- Kan utvikle en tekst alene og i samarbeid med andre, og kan gi og benytte seg av respons på tekster under utvikling
- Kan formidle sin tekst- og skrivekompetanse i veiledningssituasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, skrive- og responsverksteder i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på 3 responsverksteder
  • 2 skriftlige arbeider (3-5 sider)
  • 2 skriftlige innleveringer (1-3 sider) i forbindelse med responsarbeid

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AVS2235 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.