AS202714 - Tysk I

Om emnet

Faglig innhold

- Grammatikk
- Landeskunde (geografi, skikk og bruk)
- Skjønnlitteratur

Læringsutbytte

Kunnskap:
- kunne grammatikk nok til å skrive tyske tekster uten vesentlige språklige feil
- ha et vokabular som spenner over tekster av ulike sjangre: kultur, samfunnskunnskap
- ha kunnskap om tysk kultur (samfunnsforhold, geografi, historie) 

Ferdigheter:
- kommunisere på tysk med god uttale og intonasjon
- lese og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlig tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere 
- delta i spontane samtaler om ulike temaer og aktuelle emner
- gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner
- samtale om språk og sider ved geografiske forhold i tysktalende land
- utnytte ulike kilder for autentiske tyske tekster i egen språklæring
- skrive sammenhengende tekster i ulike sjangere

Kompetanse:
- sammenligne og reflektere over ulike sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i tysktalende land og i Norge
- kommunisere på en adekvat måte med representanter fra tysktalende land i ulike sosiale og forretningsmessige situasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Muntlig og skriftlig studentaktivitet i form av individuelle og gruppe-øvinger, forelesninger og muntlige studentpresentasjoner knyttet til Landeskunde.   

Obligatoriske arbeidskrav:

4 skriftlige arbeider skal leveres og godkjennes, og hver student skal ha godkjent minst én muntlig framføring av 5-10 minutters varighet.

Obligatorisk oppgave skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig individuell eksamen (40%)
Muntlig eksamen (60%).

Til muntlig eksamen vurderes kandidatens språklige ferdigheter og kandidatens kunnskaper om pensum. Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.