AAR8100 - Boligens teori og historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet vil gi en innføring i boligens historiske utvikling med vekt på Europa i nyere tid samt i teoretiske perspektiver på boligkultur. Videre vil samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for moderne boligproduksjon og boligers strategiske rolle i samfunnsutviklingen bli belyst.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studenten ha:
- Kunnskap om boligens historie, arkitektoniske utvikling
og kulturelle og samfunnsmessige forutsetninger for boligutviklingen.
- Videreutviklet sine ferdigheter skriving av fagtekster.
- Generell forståelse for boligens rolle i europeisk samfunnsutvikling fra ca 1850 og fram til idag.


Læringsformer og aktiviteter

Kurset vil bli gjennomført som forelesninger og/eller seminarer med tilhørende litteraturstudier, og det skal skrives en semesteroppgave om et avtalt tema innenfor emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Opptak som PhD-student

Kursmateriell

Opplyses ved kursstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.