AAR4881 - Trematerialer - egenskaper og anvendelse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Studenten skal tilegne seg forståelse for treets egenskaper gjennom en serie av seminarer og omfattende studier av konkrete byggverk fra ulike tidsaldre, både historiske og moderne. En felles ekskursjon hvor relevante bygg og industrier studeres vil være en viktig del av kurset

Læringsutbytte

Studenten skal gies kunnskap om tradisjon og bakgrunn for moderne trearkitektur, kjenne til viktige referansebygg og sentrale arkitekter innen denne tradisjonen. Han/hun skal kjenne alle relevante konstruksjonsteknikker i moderne trearkitektur og ha innsikt i produksjonsprosessene som ligger bak tre-baserte konstruksjonselementer, hvilke muligheter og begrensninger som ligger i disse.
Studentens kompetanse vil omfatte nødvendige basiskunnskaper om treets oppbygning og forståelse for karakteristiske egenskaper ved ulike trematerialer med hensyn til styrke, farge, overflate, aldringsprosesser og bruksområder, samt i hvilke sammenhenger et spesifikt treslag vil være det riktige valg.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, workshops og ekskursjon. Det produseres et kompendium i fellesskap og et individuelt essay med avgrenset tema.


Faget er en obligatorisk del av prosjekteringskurset
AAR4552 Trearkitektur A

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Basiskunnskap i arkitektur tilsvarende AAR4465 Arkitektur 6.
Teorikurset må taes i sammenheng med prosjekteringskurset AAR4552 Ark formgiv i tre.
Påmeldingsfrist: 1. juni.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.