AAR4552 - Trearkitektur

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Studenten skal gjennomføre en serie av konkrete, delvis avgrensete prosjekteringsoppgaver hvor viktige virkemidler utprøves. Denne prosessen avsluttes med et hovedprosjekt som tegnes ut og detaljeres. Oppgavene er ferdig formulert av faglærer. Det utvikles en fortrolighet til trematerialets muligheter som hovedmateriale i en bygning.

Læringsutbytte

Studenten skal få kunnskap om trearkitekturens spesifikke virkemidler og være i stand til å bruke disse bevisst i en konkret byggeoppgave.Studenten skal kunne utvikle ferdigheter i å analysere oppgaven ut fra funksjonelle og kontekstuelle parametre og applisere dette på en byggeoppgave hvor bruken av tre er en gitt forutsetning.
Dette vil også innebære innsikt i hvordan trematerialet kan kombineres med andre materialer.
Studentene skal utvikle en kompetanse til å utvikle et arkitektonisk uttrykk basert på bruk av trematerialet som er konsistent med den idémessige målsettingen prosjektet har.
Konkrete kunnskaper om trematerialets egenskaper og bruksområder læres i teorikurset Trearkitekur B.

Læringsformer og aktiviteter

Praktisk prosjektering av konkrete bygninger i ulike skalaer, felles gjennomgåelser og individuell veiledning.

Det forutsettes at teorifaget Trearkitektur B er gjennomført.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt

Mer om vurdering

Ved utsatt vurdering basert på prosjektarbeider, må det leveres et nytt eller revidert arbeid i emnet innen en tidsfrist, fastsatt av emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Prosjekteringskurset må taes i sammenheng med AAR4881 Tremater. Muligheter.
Påmeldingsfrist: 15. mai

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.