course-details-portlet

AAR4435 - Form og farge 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100 1 semestre
Arbeider 70/100 1 semestre

Faglig innhold

Høstsemesteret skal gi innføring i grunnleggende fargelære, fargesystemer og generell kunnskap om fargenes interaksjonsforhold.
Anvendt fargebruk, ferdighetsøvelser og teknikkforståelse.
Vårsemesteret bygger videre på høstsemesteret og Form og farge 1 (AA4400) og skal utvikle erfaringen med samspillet mellom form, komposisjon og fargebruk i to og tre dimensjonale formforhold, samt tegning.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal ha oppnådd grunnleggende kunnskaper og forståelse innen fagområder fargebruk, samt relasjoner mellom farger, komposisjon i to og tre dimensjonal form og tegning.

Ferdigheter: Utviklet grunnleggende ferdigheter i anvendt fargebruk, samt videreutviklet tegneferdigheten og form forståelsen fra Form og farge 1.

Generell kompetanse: Etter gjennomførte kurs skal studentene ha de grunnleggende kunnskaper og erfaring i å løse enklere oppgaver med farger i to og tre dimensjonale formforhold, samt kunne utvikle og anvende disse i andre oppgavestillinger i masterutdanningen.

Læringsformer og aktiviteter

Øvingsoppgaver, individuelt og i grupper, forelesninger.
Individuell veiledning og fellesgjennomganger.
Litteratur fra fakultet og instituttbibliotek.

Mer om vurdering

Klagerett gjelder kun etter at sluttkarakteren er gitt.

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Eksamen baserer seg på arbeider i modell og fysisk samt digital mappeinnlevering. Sensurveileder blir oppgitt på blackboard etter karakterene er fastsatt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at Form og farge 1 eller tilsvarende er gjennomført.

Kursmateriell

Papir, pensler og akrylfarger.
Modellmaterialer for fargebruksøvinger.
Tegneutstyr. Bærbare pc og digital tegnebrett (ikke obligatorisk.)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU