AAR4435 - Form og farge 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 70/100 1 semestre
Arbeider 30/100 1 semestre

Faglig innhold

Høstsemesteret skal gi innføring i grunnleggende fargelære, fargesystemer og generell kunnskap om fargenes interaksjonsforhold.
Anvendt fargebruk, ferdighetsøvelser og teknikkforståelse.
Vårsemesteret bygger videre på høstsemesteret og Form og farge 1 (AA4400) og skal utvikle erfaringen med samspillet mellom form, komposisjon og fargebruk i to og tre dimensjonale formforhold, samt tegning.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal ha oppnådd grunnleggende kunnskaper og forståelse innen fagområder fargebruk, samt relasjoner mellom farger, komposisjon i to og tre dimensjonal form og tegning.

Ferdigheter: Utviklet grunnleggende ferdigheter i anvendt fargebruk, samt videreutviklet tegneferdigheten og form forståelsen fra Form og farge 1.

Generell kompetanse: Etter gjennomførte kurs skal studentene ha de grunnleggende kunnskaper og erfaring i å løse enklere oppgaver med farger i to og tre dimensjonale formforhold, samt kunne utvikle og anvende disse i andre oppgavestillinger i masterutdanningen.

Læringsformer og aktiviteter

Øvingsoppgaver, individuelt og i grupper, forelesninger.
Individuell veiledning og fellesgjennomganger.
Litteratur fra fakultet og instituttbibliotek.

Mer om vurdering

Klagerett gjelder kun etter at sluttkarakteren er gitt.

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at Form og farge 1 eller tilsvarende er gjennomført.

Kursmateriell

Papir, pensler og akrylfarger.
Modellmaterialer for fargebruksøvinger.
Tegneutstyr. Bærbare pc og digital tegnebrett (ikke obligatorisk.)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Vår ORD Arbeider 70/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.