AAR4430 - Arkitekturens teori og historie A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 1/2 3 timer D
Skriftlig eksamen 1/2 3 timer D

Faglig innhold

Historiske og samfunnsmessige forutsetninger for byggevirksomhet.
Historisk byggeteknikk og materialbruk.
Formelementer og deres systemsammenheng.
Arkitekturteori.

I høstsemesteret behandles den europeiske og vestlige kulturens arkitekturhistorie. Vårsemesteret konsentreres om norsk (og dels nordisk) arkitektur fram til ca. 1960, og skal bl.a. gi innsikt i norsk trebyggingstradisjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Et grunnlag for å forstå de bygde omgivelsers historie i lys av sin samtids teori, teknisk kunnskap og samfunnsforhold.
Kjennskap til de viktigste byggverk og bygningstyper fra antikken fram til ca. 1950 i den vestlige kultursfære, og de viktigste arkitekturhistoriske tema i dette tidsspennet.
Kunnskap om det historiske typeutvalg av formelementer og deres systemsammenhenger.

Ferdigheter:
En generell forståelse av de historiske og samfunnsmessige forutsetninger for byggevirksomheten og dens teorigrunnlag, og historisk byggeteknikk og materialbruk

Generell kompetanse:
Oversikt over arkitekturhistoriens kronologi.
Gjenkjenne kontinuitetstrekk i det historiske formrepertoar.
Gjenkjenne arkitekturteoretiske standpunkts historiske forløpere

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ekskursjoner og selvstudium (pensum).

Mer om vurdering

Eksamen er organisert i to deler (internasjonal og norsk/nordisk arkitekturhistorie), begge teller 50% for endelig karakter. Eksamen i internasjonal arkitekturhistorie holdes i begynnelsen av vårsemesteret og i norsk/nordisk arkitekturhistorie i slutten av vårsemesteret.

Ved gjentak må hele eksamen tas på nytt, både den internasjonale og den norske/nordiske delen.

Klagerett gjelder kun etter at sluttkarakteren er gitt.

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Arkitektur 1 og 2 (arkitektstudiets 1. år) eller tilsvarende forutsettes gjennomført

Kursmateriell

Pensumlitteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 1/2 D 05.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 1/2 D 07.01.2019 09:00 SU206 , SU204
Vår ORD Skriftlig eksamen 1/2 D 01.06.2019 09:00 SL110 turkis sone , SL120 blå sone
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.