AAR4430 - Arkitekturens teori og historie A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Historiske og samfunnsmessige forutsetninger for byggevirksomhet.
Historisk byggeteknikk og materialbruk.
Formelementer og deres systemsammenheng.
Arkitekturteori.

I høstsemesteret behandles den europeiske og vestlige kulturens arkitekturhistorie. Vårsemesteret konsentreres om norsk (og dels nordisk) arkitektur fram til ca. 1960, og skal bl.a. gi innsikt i norsk trebyggingstradisjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Et grunnlag for å forstå de bygde omgivelsers historie i lys av sin samtids teori, teknisk kunnskap og samfunnsforhold.
Kjennskap til de viktigste byggverk og bygningstyper fra antikken fram til ca. 1950 i den vestlige kultursfære, og de viktigste arkitekturhistoriske tema i dette tidsspennet.
Kunnskap om det historiske typeutvalg av formelementer og deres systemsammenhenger.

Ferdigheter:
En generell forståelse av de historiske og samfunnsmessige forutsetninger for byggevirksomheten og dens teorigrunnlag, og historisk byggeteknikk og materialbruk

Generell kompetanse:
Oversikt over arkitekturhistoriens kronologi.
Gjenkjenne kontinuitetstrekk i det historiske formrepertoar.
Gjenkjenne arkitekturteoretiske standpunkts historiske forløpere

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ekskursjoner og selvstudium (pensum).

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Arkitektur 1 og 2 (arkitektstudiets 1. år) eller tilsvarende forutsettes gjennomført

Kursmateriell

Pensumlitteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 30.11.2017 09:00 E4 , R D1-185 Datasal
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 02.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.