AAR4410 - Arkitektur 2 - Arkitekturens byggeklosser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Prosjektering 55%
Teknologisk aspekt 20%
Introduksjon til arkitekturens teori og hisorie 10%
Kursintegrert undervisning i form- og fargelære 15%

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Tektonikkbegrepet, med fokus på tre som materiale
- Elementære kunnskaper om tre- materialets egenskaper, anvendelse og estetikk.
- Stedsbegrepet, med utgangspunkt i urbane rom.
- Elementære kunnskaper om å avdekke ulike lag av stedskvaliteter.

Ferdigheter:
- Anvendelse av varierte arbeidsmetoder med vekt på kursets eksperimenterende og kunstneriske metode.
- Proporsjonering av rom og romlige sammenhenger.
- Anvendelse av byggematerialenes egenskaper i møte med stedets kvaliteter som kilder til å skape arkitektur.

Generell kompetanse:
- Evne til anvendelse av teoretiske og praktiske kunnskaper samt bruk av egne evner i en kreativ formingsprosess til å undersøke arkitektoniske muligheter.
- Evne til innhenting og anvendelse av nødvendige praktiske og teoretiske kunnskaper om byggematerialer, byggeteknikk og estetikk i en kreativ formingsprosess.
- Evne til innhenting og anvendelse av praktisk informasjon og holdningsmessige valg på program eller bruk av sted.
- Skala-bevissthet.
- Elementær arkitekturteoretisk forståelse som felt.
- Evne til både å arbeide selvstendig, og til å arbeide i team.
- Bevissthet om å studere og jobbe på et etisk grunnlag.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset baserer seg på prosjektrelaterte studier med fokus på ideutvikling, fagspesifikke arbeidsmetoder og verktøy. I tillegg legges det opp til læring gjennom forelesninger, intensivkurs og workshops. Studentene jobber både individuelt og i grupper. Alle arbeider vurderes av veiledere, med innspill fra medstudenter, fortløpende gjennom hele semesteret. Kurset legger stor vekt på selvstendighet, samarbeidsøvelser og forståelse for arkitekters arbeidsmetoder.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Kursmateriell

Øving:100/100

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Øving 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.