AAR4360 - Arkitekturens teori og historie B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Den historiske utvikling av byer med særlig vekt på byplanhistorien fra tidlig industrialisme og frem til i dag. Emnet gir også kunnskap om utvikling av ulike byformingsteorier samt hagekunstens og landskapsplanlegningens historie som en støtte til praktisk arbeid med by- og tettstedsplaner.

Læringsutbytte

Kunnskap: Om byplanteoriers innflytelse på byers utvikling.
Ferdigheter: Setter kontemporær byutvikling i et historisk perspektiv.
Generell kompetanse: Forståelse for byers og byplanteoriers utvikling gjennom tidene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kompendium som pensumslitteratur.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (SAA1)
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)
Fysisk planlegging (MFYSPL)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 10.12.2018 09:00 SL238 , SL215 , D154, bygg 6 , D150, bygg 6 , SL120 , D14, bygg 9
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 05.06.2019 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.