AAR4360 - Arkitekturens teori og historie B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Den historiske utvikling av byer med særlig vekt på byplanhistorien fra tidlig industrialisme og frem til i dag. Emnet gir også kunnskap om utvikling av ulike byformingsteorier samt hagekunstens og landskapsplanlegningens historie som en støtte til praktisk arbeid med by- og tettstedsplaner.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har …
- grunnleggende kunnskap om byens historiske utvikling. (med særlig vekt på byplanhistorien fra tidlig industrialisme og frem til i dag)
- grunnleggende kunnskap om byplanteoriers innflytelse på byers utvikling.

- kunnskap om sammenheng mellom samfunns- og byutvikling og byens form.

- grunnleggende kunnskap om kildesøk, referansebruk og opphavsrett i akademiske tekster og dokumentasjon.


Ferdigheter:

Kandidaten …

- Har forståelse for sammenheng mellom historiske hendelser og byutvikling/byform.

- Kan Setter kontemporær byutvikling i et historisk perspektiv.

- kan forklare byutviklingsfenomener med hjelp av historisk eksempler.

Generell kompetanse:

Kandidaten …

- Har forståelse for byers og byplanteoriers utvikling gjennom tidene.

- tar selvstendig ansvar for egen læring og faglig utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kompendium som pensumslitteratur.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (SAA1)
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)
Fysisk planlegging (MFYSPL)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 11.12.2019 15:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.