course-details-portlet

AAR4209 - Konstruksjonskonsepter i arkitekturprosjektering, modeller og metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i bruk av digitale og fysiske modeller for utvikling og analyser av konstruksjonskonsepter som del av arkitekturprosjektering / bygningsutforming. Temaet innbefatter både formgiving ved optimalisering av kjente konstruksjonsprinsipper og mer fri generering av konstruksjonsgeometri og konstruksjonssystemer. Temaet inkluder også hvordan rent arkitektoniske formkonsepter kan undersøkes og utvikles gjennom konstruksjonsløsninger. Ved å inkorporere konstruksjonskonsepter i arkitekturprosjketering, tar vi sikte på å gjøre mer effektiv bruk av begrensede materialer og samtidig bidra til attraktiv arkitektonisk design.

Læringsutbytte

GENERELL KOMPETANSE: Emnet skal gi en oversikt over sammenhenger mellom konstruksjonskonsepter og konkret bygningsform og fysiske og digitale modeller for å studere dette. KUNNSKAP: Etter endt kurs skal studentene ha praktisk erfart kunnskap i utvikling og analyser av konstruksjonskonsepter gjennom bruk av fysiske modeller som «hanging chains models» og «minimal surface models» og bruk av digitale verktøy som kobler vurdering av konstruksjoner som form og uttrykk sammen med ingeniørmessige konstruksjonsanalyser typisk i form av elementmetodeanalyser. FERDIGHETER: Studentene skal på selvstendig grunnlag kunne anvende digitale og fysiske modeller for å utforme og analysere konstruksjonskonsepter som integrert del av arkitektonisk form.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og øvinger. Øvinger inkluderer både bruk av fysiske modeller og digital modellering. Vekting av digitale versus fysiske modeller kan variere, blant annet ut fra studentenes kompetanse.

Mer om vurdering

Karakterer er basert på vurdering av mappe og muntlig presentasjon. Det vil bli kunngjort i semesterstart om art og omfang av de ulike arbeidene. Evaluering av den muntlige presentasjonen er knyttet til evaluering av prosjektarbeidet.Klagerett gjelder kun etter at sluttkarakteren er gitt. Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)

Forkunnskapskrav

Emnet er valgbart for studenter på videregående nivå i NTNU master i arkitektur program, studenter på NTNU masterprogram i bærekraftig arkitektur og for studenter ved NTNU bygg- og miljøteknikk som gjennom å være opptatt på emnet «Introduksjon til arkitekturprosjektering for ingeniører» (AAR4208) er opptatt på Minor i arkitektur for ingeniører.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU