Emnestudier humanistiske fag

Årsstudium, Trondheim

Emnestudier humanistiske fag

– Studiets oppbygning

Studenter som tas opp til emnestudier humanistiske fag får tildelt studierett ved NTNU i ett år. Du står fritt til å velge emner fra mange ulike fag, eller du kan ta emner fra ett bestemt fagområde.

Det er mange måter å sette sammen et emnestudium i humanistiske fag:

 • Du kan velge emner fra mange ulike fagområder etter eget ønske
 • Du kan ta ulike emner innenfor ett bestemt fagområde
 • Du kan ta emner som tilsvarer et årsstudium innenfor et bestemt fagområde, for eksempel hvis du ønsker undervisningskomptanse i et skolefag.
 • Du kan ta ex.phil og andre innføringsemner ved NTNU.

Du må selv sørge for å velge emner som ikke har sammenfallende eksamensdato og undervisning, du må også oppfylle eventuelle faglige forkunnskapsrav til de ulike emnene du ønsker å ta.

Begrensninger

Du har anledning til å velge enkeltemner fra de fleste humanistiske fag, men innenfor følgende fagområder er emnene forbeholdt kun studenter på bestemte årsstudier eller bachelorprogram (altså kan du IKKE velge emner fra disse fagområdene):

 • Arkeologi (gjelder enkelte emner)
 • Dansevitenskap
 • Drama og teater
 • Europastudier (gjelder enkelte emner)
 • Film- og videoproduksjon
 • Filmvitenskap (gjelder enkelte emner)
 • Kulturminneforvaltning (gjelder de fleste emner)
 • Musikkteknologi
 • Musikkvitenskap (gjelder de fleste emner)
 • Utøvende musikk
20 feb 2020

Studiehåndbok og pensum