Emnestudier humanistiske fag

Årsstudium, Trondheim

Emnestudier humanistiske fag

Hva er emnestudier humanistiske fag?

Som student på emnestudier humanistiske fag har du mulighet til å studere enkeltemner innenfor en rekke humanistiske fag i ett år.

Emnestudier humanistiske fag er spesielt godt egnet for deg som ønsker ett år med fleksible studier hvor du kan sette sammen enkeltemner fra ulike fagområder.

Studietilbudet er særlig rettet mot studenter som ønsker å ta emner innenfor fagområder som ikke tilbys som hele års- eller bachelorstudier ved NTNU.

Videre har du mulighet for emnestudier innenfor de aller fleste fagområder innenfor humanistiske fag. Det forutsettes at du oppfyller eventuelle faglige forkunnskapskrav og at emnet ikke er adgangsbegrenset eller forbeholdt studenter på bestemte studieprogram.

Du finner nærmere informasjon om ulike humanistiske studietilbud i studiehåndboka for humanistiske fag, og på NTNUs emnesider.

20 feb 2020

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Studieprogram: Emnestudier i humanistiske fag (årsstudium)
Studieprogramkode: EMNE/HF
Studiepoeng: 60
Søknadskode (SO): 194 715
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)