Årsstudium, Trondheim

Emnestudier humanistiske fag

Illustrasjon

Om emnestudier humanistiske fag

Emnestudier humanistiske fag er spesielt godt egnet for deg som ønsker ett år med fleksible studier hvor du kan sette sammen enkeltemner fra ulike fagområder.


Opptakskrav og søknad

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Opptakskravet et generell studiekompetanse. Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Studiets oppbygning

Emnestudiet i humanistiske fag går over ett år, og består av 60 studiepoeng. Du kan selv velge emner fra ulike humanistiske fag, eller emner innenfor ett bestemt fagområde.


Studieveiledning

Kontakt gjerne studieveilederne ved Det humanistiske fakultet på e-post studieveiledning@hf.ntnu.no

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 2, nivå 5.


Wed, 02 Oct 2019 11:22:55 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Studieprogram: Emnestudier i humanistiske fag (årsstudium)
Studieprogramkode: EMNE/HF
Studiepoeng: 60
Søknadskode (SO): 194 715
Undervisningsform: Heltid

Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)