Medisin

PROFESJONSSTUDIUM 6-ÅRIG, TRONDHEIM

Medisin

– Utenlandsopphold

 

På grunn av COVID-19 situasjonen har Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU vedtatt følgende:  

All studentmobilitet (innreisende og utreisende) ved fakultetet som involverer deltakelse/opphold i helsetjenestene høsten 2020 og våren 2021 avlyses. Dette gjelder praksisstudier, feltstudier, uketjeneste, hospitering og tilsvarende opplegg som instituttene ved fakultet har etablert for mobilitet for studenter.

Øvrig studentmobilitet (innreisende og utreisende) ved fakultetet vil følge sentrale retningslinjer ved NTNU som er under utarbeidelse. 

Utvekslingsopphold ved utenlandsk lærested

Som medisinstudent har du mulighet til utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemesteret 3. studieår.


Informasjon om utenlandsopphold

Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land, og du får innsyn i landets språk, kultur og helsevesen. Gjennom et studieopphold i utlandet får du nye perspektiver, og du viser initiativ og selvstendighet.

Når i studiet kan du ta utenlandsoppholdet?

For faglige spørsmål, rotasjonsplaner og kontaktinformasjon på utvekslingsstedet, send en epost til: medisinstudiet@mh.ntnu.no

Fakultetet har lagt til rette for utveksling i engelsk semester IID i 4. studieår både høst og vår for de som studerer i Trondheim. For studenter ved NTNU Link er IID kun i vårsemesteret.

Fakultetet har utvekslingsavtaler med mange universiteter, se listen i høyre kolonne. Dette er de stedene du kan søke utveksling til. Avtaleporteføljen er under stadig utvikling og kan endre seg fra år til år.

Hvert samarbeidsuniversitet tar typisk imot to av våre IID-studenter i høstsemesteret og vårsemesteret. Disse universitetene, og tilknyttede sykehus, er godkjent av fakultetet ved at de oppfyller faglig krav om minimum følgende klinisk tjeneste: fire uker gynekologi/obstetrikk, fire uker pediatri og to uker urologi/nefrologi.

Avtalene med universiteter i Europa er slik at begge parter forplikter seg til å ta imot et bestemt antall studenter i året. Det betyr at vi har et internasjonalt studiemiljø i semester IID med innvekslingsstudenter som følger undervisningen som del av kullet.

Antall studenter som kan utveksle reguleres av fakultetet. Av de som er på IID i Trondheim må 50% være norske studenter. Gjennomsnittlig har 33% av studentene på hvert kull utvekslet de siste årene. Ikke alle som ønsker utveksling vil nødvendigvis kunne få det. Dette avhenger av interessen blant studentene på kullet, og av 50%-regelen. Til sist er det også samarbeidsuniversitetet som bestemmer om de tar imot studentene.

Som medisinstudent har du også mulighet til å utveksle på 5. studieår, i hovedoppgavesemesteret. Flere forskningsgrupper ved fakultetet har forskningssamarbeid med universiteter i utlandet. Dersom hovedoppgaven gjøres med veileder fra en av disse gruppene er muligheten tilstede.


Studenterfaringer

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. Det er viktig at du også legger inn dine erfaringer, slik at andre kan dra nytte av dem.

Les tidligere studentrapporter

Søk forhåndsgodkjenning av fagplan før du reiser
Når du har bestemt deg for land og universitet, må du sette opp forslag til fagplan og søke om forhåndsgodkjenning av fagplanen din.

Søknad

Søknadsfrister er 1. desember til USA og 1. februar til Europa og Norden.

Søknadsskjema

Fakultetets krav til fagplan

Tilsvarende 60 studiepoeng for to semestre og 30 studiepoeng for ett semester.

Søk endelig godkjenning når du kommer tilbake

Når utvekslingsstudiet er avsluttet søker du om endelig godkjenning. Vi vil da sammenligne vitnemålet fra det utenlandske universitetet med forhåndsgodkjenningen. Dette gjelder kun for medisinstudenter som har vært ute et helt år og tatt eksamen ved vertsinstitusjonen.

Veiledning og hjelp

Kontakt Internasjonalt seksjon for spørsmål om søknadsprosedyrer, frister, stipend, visum og språkkurs. Se oversikt over veilederne og book eventulet veiledningtime her.

 

 

Utveksling i Nepal

Utveksling i Nepal

Landskap fra Nepal

Mange studenter reiser på utveksling hvert år. Det er mange muligheter på medisinstudiet. Våren 2017 var to av studentene i Nepal. Knut har laget en blogg om sine opplevelser i dette fargerike og gjestmilde landet.

Nepalmannen - en slags eventyrer


Viktig informasjon