PROFESJONSSTUDIUM 6-ÅRIG, TRONDHEIM

Medisin

– Utenlandsopphold

 

MH-fakultetet oppfordrer alle studenter til å reise på utveksling i løpet av studiet. Det er spesielt lagt til rette for dette i semester IID, 4.studieår. MH-fakultetet har mange samarbeidspartnere, se kolonnen til høyre for full oversikt.


Utveksling i Nepal

Landskap fra Nepal

Mange studenter reiser på utveksling hvert år. Det er mange muligheter på medisinstudiet. Våren 2017 var to av studentene i Nepal. Knut har laget en blogg om sine opplevelser i dette fargerike og gjestmilde landet.

Nepalmannen - en slags eventyrer


Utvekslingsopphold ved utenlandsk lærested for medisinstudenter
Som medisinstudent ved NTNU, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemesteret året før du ønsker å reise.

Hvorfor studere i utlandet? 
Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Når i studiet bør du ta utenlandsoppholdet?
Som utvekslingsstudent kan du velge om du vil være ett eller to semestre i utlandet.

MH-fakultetet har inngått bilaterale studentutvekslingsavtaler med flere utenlandske utdanningsinstitusjoner som innebærer at begge parter forplikter seg til å ta i mot et bestemt antall studenter i året (vanligvis en eller to). Det anbefales å reise ut i 4. studieår, da de fleste samarbeidsinstitusjoner ønsker at studentene har en viss klinisk erfaring før utvekslingsoppholdet. Fakultetet har lagt til rette for utveksling i semester IID som er vårt engelske semester. Studenter drar på utveksling i henhold til CMED-gruppe og når de har semester IID, dvs. de som tilhører CMED1 drar på utveksling i vårsemesteret og de som tilhører CMED2 drar ut i høstsemesteret.

Dersom antall studenter som ønsker seg på utveksling overstiger maksimumsantallet fastsatt av studiedekan og fagmiljøene, anbefales det å benytte hovedoppgavesemesteret til utenlandsopphold. Maksimumantallet bestemmes av kullstørrelsen og det må være minst 50% norske studenter igjen hjemme.

Til hvilket land, og til hvilken institusjon?
NTNU har avtaler med universiteter i mange land. Internasjonal seksjon hjelper til med søknader både til disse og andre universiteter.

Studenterfaringer
Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. Det er viktig at du også legger inn dine erfaringer, slik at andre kan dra nytte av dem. https://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/rapport/

Søk forhåndsgodkjenning av fagplan før du reiser
Når du har bestemt deg for land og universitet, må du sette opp forslag til fagplan og søke om forhåndsgodkjenning av fagplanen din.

Søknadsfrister er: 
1. desember til USA og 1. mars til Australia, Europa og Norden.

Søknadsskjema

Fakultetets krav til fagplan:
Tilsvarende 60 studiepoeng for to semestre og 30 studiepoeng for ett semester

Søk endelig godkjenning når du kommer tilbake
Når utvekslingsstudiet er avsluttet søker du om endelig godkjenning. Vi vil da sammenligne vitnemålet fra det utenlandske universitetet med forhåndsgodkjenningen. Dette gjelder kun for medisinstudenter som har vært ute et helt år og tatt eksamen ved vertsinstitusjonen.

Krav til dokumentasjon på negativ MRSA og TBC etter endt utvekslingsopphold

Se informasjon her: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Test+av+MRSA+og+TBC+ved+DMF

Veiledning og hjelp
Internasjonal seksjon hjelper deg med den praktiske delen av planleggingen av et utenlandsopphold, dvs. søknadsprosedyrer, frister, stipend etc. Studieveileder ved fakultetet hjelper deg med faglige spørsmål.

Studentveileder Hong Phi Bui Pham kan kontaktes for informasjon hong.phi.pham@ntnu.no