Medisin

Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Medisin

– Studieveiledning

I løpet av studietiden kommer det opp spørsmål angående studiet og din studiesituasjon. Vi hjelper deg med veiledning, informasjon og praktiske oppgaver. Fakultetet har studiekonsulenter ved instituttene og studieveiledere i Utdanningsseksjonen som kan hjelpe deg videre i din studiesituasjon.

Vi kan alle nås på samme e-post: medisinstudiet@mh.ntnu.no. 

Medisinstudiet

Ivar Sjåk Nordrum er studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin ved NTNU.

Mona Dalland Stormo
 

- Opptak til medisinstudiet
- StudentWeb/utdanningsplan
- Studieprogresjon
- CMED-grupper
- Vitnemål og autorisasjon

Anne Kristin Mikkelborg
 

- Administrere adgang til elektronisk pasientjournal
- Administrasjon av PBL-grupper
- Studieprogresjon
- Skriftlig eksamen

Randi Moen Sund
 

- Muntlig eksamen

Cicilie Nordvik
 

- Forskerlinjen

Jannicke Gjølme Eriksen 
 

- Studentutveksling
- Engelsk semester

Christina Kildal
 

- Utplassering lokalsykehus - IIIB
- Studentlisens

Ragnhild Lier
 

- Hovedoppgaven

 

Krysspublisert: Andre tjenester

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.