Medisin

Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Medisin

– Studieveiledning

I løpet av studietiden kommer det opp spørsmål angående studiet og din studiesituasjon. Vi hjelper deg med veiledning, informasjon og praktiske oppgaver. Fakultetet har studiekonsulenter ved instituttene og studieveiledere i Utdanningsseksjonen som kan hjelpe deg videre i din studiesituasjon.

Vi kan alle nås på samme e-post: medisinstudiet@mh.ntnu.no. 

Medisinstudiet

Ivar Sjåk Nordrum er studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin ved NTNU.

Mona Dalland Stormo
 

- Opptak til medisinstudiet
- StudentWeb/utdanningsplan
- Studieprogresjon
- CMED-grupper
- Vitnemål og autorisasjon

Anne Kristin Mikkelborg
 

- Administrere adgang til elektronisk pasientjournal
- Administrasjon av PBL-grupper
- Studieprogresjon
- Skriftlig eksamen

Randi Moen Sund
 

- Muntlig eksamen

Cicilie Nordvik
 

- Forskerlinjen

Jannicke Gjølme Eriksen 
 

- Studentutveksling
- Engelsk semester

Christina Kildal
 

- Utplassering lokalsykehus - IIIB
- Studentlisens

Ragnhild Lier
 

- Hovedoppgaven

 

Krysspublisert: Andre tjenester

Korona: For NTNU er de til enhver tid gjeldende smittevernregler førende.
Hvis du har fått påvist covid-19 smitte, eller har sterk mistanke om smitte, ber vi deg om å varsle NTNU i arbeidstiden om dette på telefon 48409065 (HMS-seksjonen). NTNU vil bruke varslingen til å få utført smittevernrenhold i lokaler der du har oppholdt deg. Hvis du mistenker at du er smittet, gå i karantene og kontakt kommunens koronatelefon.


For spørsmål om fravær, kontakt din nærmeste leder/ studieveileder/ foreleser.

Hvis du er i risikogruppe og ikke kan møte på campus på grunn av det, ta kontakt med studieveilederen din for en samtale om muligheten for tilrettelegging av studiesituasjonen.

 

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning


Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.