Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Medisin

– Studieveiledning

I løpet av studietiden kommer det opp spørsmål angående studiet og din studiesituasjon. Vi hjelper deg med veiledning, informasjon og praktiske oppgaver. Fakultetet har studiekonsulenter ved instituttene og studieveiledere i Utdanningsseksjonen som kan hjelpe deg videre i din studiesituasjon.

Er du usikker på hvor du skal henvende deg, kan du sende en e-post til medisinstudiet@mh.ntnu.no. Du vil da bli henvist til riktig person.

Medisinstudiet

Ivar Sjåk Nordrum er studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin ved NTNU.

May Karin Dyrendahl
- kontakt

- Forskerlinjen

Jannicke Gjølme Eriksen
- kontakt

- Studentutveksling
- Engelsk semester

Cicilie Nordvik
- kontakt

- Utplassering lokalsykehus - IIIB
- Studentlisens
- StudentWeb/utdanningsplan
- Studieprogresjon
- CMED-grupper

Ragnhild Lier
- kontakt

- Hovedoppgaven

Mona Dalland Stormo
- kontakt

- Rekruttering og opptak til medisinstudiet
- Vitnemål og autorisasjon

Hans Martin Tunaal
- kontakt

- Veiledning
- Permisjon
- Kontaktperson LOS-tjenesten
- Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser
- Eksperter i Team

Anne Kristin Mikkelborg
- Kontakt

- Administrere adgang til elektronisk pasientjournal
- Administrasjon av PBL-grupper
- Studieprogresjon
- Gjennomføring av eksamen 

 

Spørsmål og svar

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd for utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene